Натисніть "подобається", щоб слідкувати за KHARKIV Today на Facebook

Угода користувача

 1. Загальні положення

1.1. Дана Користувацька угода (далі - Угода) регламентує правовідносини між адміністрацією порталу https://2day.kh.ua/ (далі - Портал і/або Сайт) і фізичною особою (далі - Користувач) при використанні форумів, блогів, чату, коментарів та інших інтерактивних ресурсів, а також розміщенні текстових повідомлень, відео, аудіо, графічних матеріалів, (далі - Матеріали) на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://2day.kh.ua/ (далі - Сайт), а також надсилання поштових повідомлень за допомогою поштових сервісів (електронної пошти).

1.2. Дана Угода може бути змінена Адміністрацією без жодного спеціального повідомлення Користувачеві. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на порталі.

1.3.Правовідносини, що виникають між Користувачем і Адміністрацією, у зв'язку з виконанням даної Угоди, регулюються законодавством України.

 1. Взаємодія

2.1.Сайт надає Користувачам інтернет-сервіси (форуми, блоги, чати, функцію коментування й інші інтерактивні ресурси (далі в цілому - Сервіс), можливість розміщення своїх Матеріалів і використання електронної пошти на безкоштовних підставах.

2.2. Розміщення Матеріалів і використання Сервісів є пост-модерованими, тобто модератор ознайомлюється з матеріалами до розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо який-небудь матеріал порушує правила користування Сайтом і/або є таким і/або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

 1. Сервіси (Розміщення Матеріалів)

3.1.Користувач розміщує свої Матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації виняткове право надання широкого доступу до Матеріалів у межах даного ресурсу без виплати жодної винагороди.

3.2.Відповідальність за несанкціоноване копіювання й використання Матеріалів несуть усі і будь-які юридичні й фізичні особи, що неправомочно використовували Матеріали, розміщені на Сайті.

3.3. Поки не встановлене інше, всі майнові й особисті немайнові права на Матеріал належать Користувачеві, що їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання й розміщення чужих матеріалів (творів). У випадку, якщо буде встановлено, що Користувач, котрий розмістив Матеріали, не є їх законним правовласником, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

3.4. При розміщенні Матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, зазначений Користувачем при наданні Матеріалу.

3.5. Розміщувані на Сайті Матеріали не повинні містити:

 • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, погрозливими, такими, ображають моральність, честь і гідність, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькі, що порушують авторські права, що пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознакою, що сприяють розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, сцени, що містять насильства, або нелюдського поводження з тваринами тощо, встановлених законом України «Про мораль», Конституцією України й іншими відповідними нормативними актами;
 • обмеження прав меншин;
 • видавання себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністрації, а також уведення в оману щодо якостей і характеристик якихось суб'єктів або об'єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступним за законом або згідно з якимись контрактними відносинами;
 • матеріалів, які порушують права на який-небудь патент, торговельну марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські й суміжні з ним права третьої сторони;
 • заборонено: завантажувати, розміщати або передавати іншим способом нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав'язувати послуги іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
 • навмисного та/або випадкового порушення якихось застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
 • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
 • неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 • реклами наркотичних засобів;
 • записів на будь-чию адресу, що містять грубі й образливі вислови і пропозиції;
 • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

3.6. Користувач розуміє і приймає, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення й інші матеріали, розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідальна та особа, яка зробила дане розміщення.

3.7.Користувач не може завантажувати, передавати або публікувати Матеріали, якщо вони не були створені особисто Користувачем або на розміщення яких у Користувача немає дозволу відповідного правовласника.

3.8. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок урегулює зазначені претензії.

3.9. Користувач самостійно несе повну відповідальність за зміст своїх поштових повідомлень, переданих за допомогою електронної пошти Сайту.

 1. Права й обов'язки

4.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, розміщених Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісів.

4.2.Користувач має право розміщати за допомогою Сайту об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

4.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Матеріалів, текстових повідомлень, а також вилучити Матеріали за своїм розсудом, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

4.4.Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст своїх поштових повідомлень. Адміністрація не несе відповідальності за зміст Матеріалів і за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок), найменувань фірм і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням Матеріалів на Сайті. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням Матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок урегульовує зазначені претензії.

4.5.Користувач надає Адміністрації невиняткову ліцензію для використання, включно з відтворенням, поширенням, переробкою, публічним показом //2day.kh.ua і доведенням до загального відома матеріалів, розміщених Користувачем у рамках порталу для публічного перегляду, як контенту Сайту. Користувач, який є законним Автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові й особисті немайнові авторські права, згідно з законодавством України й міжнародними угодами.

4.6. Адміністрація не несе відповідальності:

 • за дії Користувача на Сайті;
 • за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дію шкідливих програм, а також за несумлінні дії третіх осіб;
 • за зміст і законність Інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;
 • за збиток/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
 • за вірогідність рекламної інформації, одержуваної Користувачем у рамках сервісу, і якість рекламованих у ній товарів/послуг тощо;
 • за певні ушкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті користування сервісом.
 1. Загальна інформація

5.1. Дана Угода юридично зобов'язує як Адміністрацію, так і Користувача.

5.2.Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, виконаних Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від сервісів Сайту.

5.3.Усі можливі суперечки, що виникають у зв'язку з/з приводу виконання цієї Угоди, дозволяються згідно з нормами чинного законодавства України.

5.4.Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого наймання, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.

5.5. Користувач, котрий вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті якогось Матеріалу, направляє претензію в службу підтримки. Матеріал буде негайно вилучений з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

5.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісів, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісів, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність до нових норм.