Александр Костенко
Юрий Бутусов
Ольга Голубовская

Контракт на миллиард гривен